Over 'De Dromedaris'


'De Dromedaris' is sinds 1991 een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem, dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dezelfde leerstof krijgen. We hebben daarbij veel aandacht voor het individuele kind.


Onze school maakt deel uit van Stichting Oeverwal.

Stichting Oeverwal is verantwoordelijk voor 7 van de 8 basisscholen in de gemeente Beuningen. De krachtenbundeling per 1 januari 2006 van de katholieke, openbare en protestants-christelijke besturen tot één schoolbestuur maakt het mogelijk de kwaliteit en de diversiteit van het onderwijs te waarborgen en te verhogen.Nieuws