Wat vinden wij belangrijk?

'De Dromedaris' is een school waar kinderen elkaar ontmoeten en respecteren, verschillend mogen zijn en zich geborgen voelen. Wij vinden dat het onze taak is bij ieder kind een evenwichtige en optimale ontplooiing te bewerkstelligen, zodat ook uw kind goed wordt voorbereid voor het vervolgonderwijs en voor haar of zijn toekomstige plaats in de samenleving. Uw kind leert om kritisch, zonder vooroordelen en constructief aan die dynamische samenleving deel te nemen.  
Onze slogan is: "De Dromedaris: Op maat naar een mooie toekomst!"

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:
  1. Een klimaat van veiligheid, orde, rust en sfeer.
  2. Een goede samenwerking tussen leerkrachten, kinderen en ouders.
  3. Instructie, interactie en klassenmanagement worden zo ingericht dat kinderen competentie (“ik kan het”), relatie (“ik voel me veilig”) en autonomie (“ik ben er mede zelf verantwoordelijk voor”) ervaren.
  4. Er is balans in het aanbod: de aandacht wordt gericht op zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, als de cognitieve als de creatieve ontwikkeling.
  5. Er wordt uitgegaan van ontwikkelingsgericht onderwijs. Waar mogelijk sluiten inhoud en didactiek aan bij de ontwikkelings-, ondersteunings-, en onderwijsbehoefte van kinderen.
  6. Leerlingen kunnen keuzes maken en leren zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en leerproces; ze leren zelfstandig werken en leren.
  7. Verschillen zijn vanzelfsprekend en die verschillen worden gebruikt om samen te leren en te spelen.
  8. Leerlingen leren verantwoordelijk omgaan met de eigen omgeving.


Nieuws