De Kinderraad

Op onze school is er een Kinderraad. Deze raad bestaat  uit kinderen van de groepen 5 tot en met 8. Elke groep stemt aan het begin van het schooljaar om een vertegenwoordiger van de eigen groep voor een jaar te kunnen benoemen.
De kinderen van de Kinderraad denken mee over zaken die de kinderen aangaan. Zoals de inrichting van het schoolplein, de spelmaterialen en de verdeling van de kapstokken. Door de Kinderraad is ook een anti-pest protocol voor kinderen opgesteld. Hierin staan de afspraken hoe kinderen met elkaar omgaan om pesten te voorkomen.
Verder worden de uitslagen van vragenlijsten (de leerlingenvragenlijst en de vragenlijst omtrent veiligheid) met de kinderen besproken.
De kinderen kunnen ook met eigen onderwerpen komen. 
Daarnaast vertegenwoordigen ze de school waar nodig (bijvoorbeeld bij een audit, bij de opening van het groene schoolplein, bij de open dag). 

De groep wordt begeleid door de directeur of een leerkracht. Soms is ook een ouder van de ouderraad aanwezig.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws