De medezeggenschapsraad


Samenstelling

De medezeggenschapsraad (MR) van De Dromedaris bestaat uit drie leden die uit en door het personeel worden gekozen en drie leden die uit en door de ouders gekozen worden.
  Dhr. van Veen Ouder Voorzitter/ GMR-lid

  Mevr. Hoffman
   
  Ouder
   
  MR-lid/ GMR-lid

  Mevr. Enneman

  Ouder

  Penningmeester (vanaf febr. 2021)
  Pearl van Oostrum Leerkracht

   
  MR-lid/ Secretaris (beurtelings)

  Mélanie van Viegen Leerkracht


  MR-lid/ Secretaris (beurtelings)


  Sanne van Burk

  Leerkracht

   
   MR-lid/ Secretaris (beurtelings)

MR-leden hebben een zittingsduur van drie jaar. Na deze drie jaar zijn zij eventueel herkiesbaar. In de vergaderingen houdt één van de directeuren als adviseur de MR op de hoogte van lopende en nieuwe zaken. Ook kan de directeur direct antwoord geven op bepaalde vraagstukken.

Vergaderen

De MR komt gemiddeld zeven keer per schooljaar op school bij elkaar. Deze vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Als ontwikkelingen dit vereisen, wordt tussentijds een vergadering ingepland.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de GMR (de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de diverse basisscholen van de stichting Groeisaam zitten in totaal 4 leden vanuit de Beuningse scholen. Vanuit de Dromedaris is de heer van Veen lid van de GMR.  Informatie vanuit GMR wordt gedeeld onder de leden van de MR door het verspreiden van de GMR notulen. Ook is het onderdeel GMR een vast agendapunt in de MR vergaderingen.

Taken / bevoegdheden

Tijdens de MR-vergaderingen overleggen we over de algemene gang van zaken op school. In het Jaarverslag MR kunt u lezen waarover we met elkaar overleggen. Voor verschillende onderdelen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere punten wordt een advies gevraagd. De vastgestelde verdeling daarvan vindt u in de Jaarplanning.

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen aan de medezeggenschapsraad? Of wilt u graag een vergadering bijwonen? Laat het ons even weten. 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws