Resultaten onderwijsinspectie

 

Op 19 januari 2016 is de onderwijsinspectie op kwaliteitsbezoek geweest.

Er werden 8 onderdelen onderzocht. De inspecteur deed observaties in verschillende groepen, had gesprekken met ouders, leerlingen, team, intern begeleiders en directie en bestudeerde de aangeleverde documenten.

Op grond hiervan kwam de inspecteur tot de volgende scores:
De cognitieve eindresultaten werden als (ruim) voldoende beoordeeld.
Drie onderdelen van het onderwijsproces zijn beoordeeld; zicht op ontwikkeling en ondersteuning krijgen de score goed, didactisch handelen krijgt de score (ruim) voldoende.
De onderdelen schoolklimaat en veiligheid worden als goed beoordeeld.
Ook de onderdelen van kwaliteitszorg, evaluatie en verbetering en kwaliteitscultuur, worden als goed beoordeeld.

We zijn blij met deze positieve beoordeling! En trots op ons goede en fijne team, de enthousiaste kinderen en de betrokken ouders.

We zullen ons blijven verbeteren naar aanleiding van feedback die we krijgen en vragen en op grond van de nieuwe inzichten die er binnen het onderwijs naar voren komen.

Op de site van de Inspectie van Onderwijs kunt u het hele rapport nalezen.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws