Wat vinden wij belangrijk?

Als school willen we kinderen op een goede manier voorbereiden op de toekomst. Als school zijn we de samenleving in het klein, waarin kinderen sociale waarden en normen leren. We willen hen in een veilige en fijne omgeving goed onderwijs geven. Ze leren verantwoordelijkheid voor elkaar, ze leren op een goede manier meepraten en meedenken. We willen kinderen de basiskennis en –vaardigheden aanleren die ze nodig hebben in het voortgezet onderwijs en voor hun verdere toekomst. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun creativiteit te ontplooien, dat kinderen leren samen spelen en samenwerken, leren communiceren, kritisch leren denken en computer- en onderzoeksvaardigheden leren.   We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom en gelijkwaardig voelen, welke achtergrond kinderen ook hebben. We besteden structureel aandacht aan culturele diversiteit en burgerschap.     Onze slogan is:
"De Dromedaris: Samen spelen, leren en ontwikkelen!"

Kernwaarden

· Een veilig en sfeervol sociaal klimaat. Kinderen dragen hieraan bij in de eigen groep, maar ook op schoolniveau zoals via de Kinderraad.
· In de basis is er sprake van structuur en rust.
· Een goede samenwerking tussen leerkrachten, kinderen en ouders.
· Instructie, interactie en klassenmanagement worden zo ingericht dat kinderen competentie (“ik kan het”) en autonomie (“ik ben er mede zelf verantwoordelijk voor”) ervaren.
· Er wordt uitgegaan van ontwikkelingsgericht onderwijs. Spelend leren is bij jonge kinderen de basis. Plezier in het leren staat voorop.
· Kinderen leren steeds meer om mede-eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.
· Kinderen zijn actief betrokken bij de lessen.
· Verschillen zijn vanzelfsprekend en die verschillen worden gebruikt om samen te leren en te spelen.
· Kinderen leren verantwoordelijk omgaan met de eigen omgeving.
· Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. Ook zijn leerkrachten, kinderen en hun ouders samen verantwoordelijk voor een sfeer waarin optimaal gewerkt, gespeeld en geleerd kan worden.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws