Directie

De directie van de school bestaat uit een meerhoofdige directie. Beide directeuren zijn geregistreerd in het schoolleidersregister. 
Een van de directeuren heeft (naast de PABO) de universitaire studie psychologie afgerond. 
Monica is naast directeur ook stafmedewerker onderwijs en kwaliteit voor stichting Groeisaam. Annemiek is naast directeur van de Dromedaris ook directeur van het vervangersteam van stichting Groeisaam en stuurt voor de stichting de werving en selectie van nieuwe medewerkers aan.  
De directie van de school wordt bijgestaan door drie bouwcoördinatoren (onderbouw -middenbouw- bovenbouw) en twee intern begeleiders. Samen vormen de directie, de bouwcoördinatoren en de intern begeleiders het managementteam van de school.

                       

Monica Lumkes                 


Directeur     
Lid managementteam
                    

                          
           

Annemiek Breimer

            

    
Directeur     
Lid managementteam
                                         

Teamleden

Het team op 1 oktober 2021 (directie niet meegerekend):
- 22 groepsleerkrachten
- 2   intern begeleiders
- 1  onderwijsassistent
- 1   administratief medewerkster (op maandag- en donderdagmiddag aanwezig)
- 1   conciërge (aanwezig van maandag t/m donderdag)

De meeste leerkrachten werken in deeltijd.  Alle leerkrachten (vrouwelijk en mannelijk) zijn gekwalificeerd.
Het team kent een aantal specialisten: één intern begeleider heeft de universitaire studie orthopedagogiek evenals de opleiding interne begeleiding afgerond, de andere interne begeleider heeft de IB opleiding de opleiding tot Beeldcoach. Verder zijn er twee  taalcoördinatoren, twee gedragscoördinatoren en twee rekencoördinatoren. Zij hebben hier allemaal scholing of een specifieke opleiding voor gevolgd. Tenslotte is er een coördinator voor cultuuronderwijs, een techniekcoördinator en twee coördinatoren met betrekking tot ICT.

Interne begeleiders

De intern begeleiders zijn:

Pauline Douma


           
Intern begeleider
voor groepen 5 - 8
Remedial Teaching
Interne contactpersoon

Simone ter Sluijsen
 

Intern begeleider
voor groepen 1 - 4
Remedial Teaching
Interne contactpersoon

Ondersteunende medewerkers

Hanny van Hemmen

Administratief medewerkster

Brought By Smartbar

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws