Nieuwe leerlingen

Heeft u belangstelling voor onze school? In onze schoolgids [te downloaden onder het kopje "Voor ouders"] leest u al veel over onze school.
Voor de beste indruk kunnen u en uw kind ook 'De Dromedaris' bekijken. We organiseren daarvoor jaarlijks een open dag in maart. U krijgt tijdens deze open dag een rondleiding door de school. Ook beantwoorden we graag uw vragen.
Lukt het u niet om op de open dag te komen, dan kunt u een afspraak met de directie maken.
Bij specifieke zorg volgt na aanmelding een persoonlijk gesprek. Hierin bekijken we in hoeverre en op welke wijze wij in staat zijn om aan de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen.

We vragen ouders om hun kind bij onze school aan te melden voor 1 april.
Dan kunnen wij bij onze groepsindelingen voor het volgende schooljaar,  rekening houden met alle aanmeldingen. U kunt uw kind aanmelden met het inschrijfformulier.

Vijf weken voordat uw kind vier jaar wordt

Ongeveer vier-vijf weken voordat uw kind bij ons op school komt, wordt u gebeld. Er wordt verteld in welke groep het kind geplaatst is en er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de toekomstige leerkracht van uw kind. Bij de plaatsing van uw kind in een groep houden we met veel factoren rekening zoals het aantal jongens en meisjes, de verdeling van de leeftijd, de hoeveelheid en aard van de zorg in de groep. 

Vier jaar? De eerste weken op school

Tijdens het kennismakingsgesprek plannen we -samen met u- maximaal vijf dagdelen voorafgaande aan de vierde verjaardag van uw kind om alvast te wennen. Direct na de vierde verjaardag wordt uw kind definitief op school geplaatst. Uw kind mag dan hele dagen naar school. De eerste weken is er sprake van een gewenningsperiode; de leerkracht maakt met u afspraken over de frequentie van het schoolbezoek. Daarbij houden wij rekening met wat u en de leerkracht samen goed vinden voor uw kind. Na zes weken vullen zowel u als de leerkracht de zogenaamde kijklijst in. Hierop staan enige vragen over uw kind. In een gesprek bespreken we de ingevulde kijklijsten. Zo kunnen we de eerste schoolervaringen van uw kind met elkaar delen.

Meldt u een ouder kind aan?

Ook dan proberen we een kennismakingsdag te regelen. Zo kan uw kind al een indruk krijgen van de sfeer op onze school. Voor plaatsing op onze school vragen we aan de oorspronkelijke school een onderwijskundig verslag op te stellen en aan ons toe te zenden. De intern begeleider en/of de groepsleerkracht neemt contact op met de desbetreffende school als dat nodig is. In de beginperiode proberen we zo goed mogelijk te bepalen hoe ver uw kind met alle kennis en vaardigheden gevorderd is. Op grond van de verzamelde gegevens streven wij er naar onderwijs op maat te leveren.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws