Visie op onderwijs

We geven kinderen het gevoel veilig en gewaardeerd te zijn. We richten instructie, interactie en klassenmanagement zo in dat kinderen competentie (ik kan het) en autonomie ervaren (ik ben er mede zelf verantwoordelijk voor). We zijn een school waar een goede balans tussen de cognitieve vakken, de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat.

Onze visie gaat uit van de volgende kernwaarden:

  • Een veilig en sfeervol sociaal klimaat. Kinderen dragen hieraan bij in de eigen groep, maar ook op schoolniveau zoals via de Kinderraad.
  • In de basis is er sprake van structuur en rust. 
  • Een goede samenwerking tussen leerkrachten, kinderen en ouders.
  • Instructie, interactie en klassenmanagement worden zo ingericht dat kinderen competentie (“ik kan het”) en autonomie (“ik ben er mede zelf verantwoordelijk voor”) ervaren.
  • Er wordt uitgegaan van ontwikkelingsgericht onderwijs. Spelend leren is bij jonge kinderen de basis. Plezier in het leren staat voorop.
  • Kinderen leren steeds meer om mede-eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. 
  • Kinderen zijn actief betrokken bij de lessen.
  • Verschillen zijn vanzelfsprekend en die verschillen worden gebruikt om samen te leren en te spelen. 
  • Kinderen leren verantwoordelijk omgaan met de eigen omgeving.
  • Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. Ook zijn leerkrachten, kinderen en hun ouders samen verantwoordelijk voor een sfeer waarin optimaal gewerkt, gespeeld en geleerd kan worden. 

U leest in onze schoolgids meer over onze schoolambities en meerjarenbeleid. De schoolgids kunt u vinden op deze website onder het tabblad 'ouders'.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws