Visie op onderwijs

We geven kinderen het gevoel veilig en gewaardeerd te zijn. We richten instructie, interactie en klassenmanagement zo in dat kinderen competentie (ik kan het) en autonomie ervaren (ik ben er mede zelf verantwoordelijk voor). We zijn een school waar een goede balans tussen de cognitieve vakken, de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat.

Uitgedaagd worden

In onze visie streven we het volgende na:
  • Kinderen en teamleden worden uitgedaagd hun beste kanten te laten zien.
  • Iedereen kan keuzes maken en iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en leerproces.
  • We zijn een school waarin het een ieder lukt om succeservaringen op te doen.
  • Kinderen en leerkrachten worden aangesproken op hun kwaliteiten.
  • Je wordt ondersteund en begeleid in wat je lastig vindt.
  • Verschillen zijn vanzelfsprekend. Die verschillen gebruiken we om samen te leren en te spelen.
  • Samen spelen en werken staan centraal.
  • Een effectieve en efficiënte organisatie geeft structuur en rust.
In het menu aan de linkerkant vindt u meer informatie over onze leermethoden per vak.

Kalender

13 juli -  Zomervakantie

Nieuws