Expressie

Uw kind krijgt teken-, handenarbeid-, muzieklessen en lessen dramatische expressie. Expressieve en muzische activiteiten worden ook gebruikt bij andere vak- en vormingsgebieden, bijvoorbeeld bij taal en lezen of als voorbereiding op een viering.

Beeldende vorming

Bij de lessen beeldende vorming (tekenen, handenarbeid) leren de kinderen diverse technieken. Ze experimenteren met verschillende materialen: papiersoorten, karton, textiel, klei, gips, papier-maché, wegwerpmateriaal, allerlei soorten potloden, verf, krijt, inkt.

Muziek

Voor de lessen muziek gebruiken we de methode “Moet je doen”. In de lessen gaat het om zingen, luisteren, muziek maken, muziek vastleggen en bewegen op muziek.

In de groepen 4 en 5 komt een vakdocent muziek elke twee weken een les verzorgen. In groep 4 leren de kinderen muziek maken o.a. met het klokkenspel. En natuurlijk wordt er geluisterd naar muziek, gezongen en volop genoten van muziek. In groep 5 leren kinderen ook verschillende instrumenten kennen.

CreadarisEen aantal keren per jaar organiseren wij een Creadaris. Een Creadaris is een groepsdoorbrekende activiteit waarin bijzondere opdrachten en ervaringen centraal staan. Bijvoorbeeld knutselen, techniek, drama maar ook sportieve- en natuuractiviteiten. De kinderen kunnen zich inschrijven en de activiteiten worden als een workshop gegeven. Een bijzondere creatieve activiteit wordt soms ook door een extern deskundige of een specialist aangeboden.

DramadarisOngeveer elke maand vieren we een Dramadaris. Kinderen treden dan op. Ze maken bijvoorbeeld muziek, dansen, doen een toneelstukje of dragen iets voor. Alle kunstvormen komen op deze manier aan bod. Kinderen leren zichzelf te presenteren aan medeleerlingen en ouders.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws