Werken met computers (ICT)

In elke groep is een digitaal schoolbord. In de groepen 1 en 2 zijn er voor de groep enkele Ipads met educatieve programma's. In de groepen 3 en 4 wordt er gewerkt met laptops en computers om de leerstof te oefenen of te verrijken. 
Vanaf groep 5 heeft elk kind een chromebook. De rekenstof wordt vanaf groep 5 digitaal verwerkt op de chromebook. Vanaf groep 6 wordt ook taal op de Chromebook verwerkt. Ook met Leskracht wordt de chromebook ingezet. We vinden het belangrijk dat kinderen niet alle vakken digitaal verwerken. Ze moeten ook bewegen, schrijven en lezen in een boek. Spelling leren de kinderen juist niet digitaal. Het daadwerkelijke schrijven van de woorden helpt bij het aanleren. 
We zoeken naar een goed evenwicht tussen niet digitaal en wel digitaal verwerken. 
Voor wat betreft het beheer maken wij gebruik van de klas.nu; een informatiesysteem toegespitst op het gebruik binnen het basisonderwijs. Naast de computers in de klas kunnen kinderen en leerkrachten gebruik maken van werkruimte in de Digibult, zie foto hieronder.Wij onderschrijven de drie belangrijkste doelstellingen van ICT:

  1. ICT als belangrijk middel om kwalitatief goed onderwijs te bewerkstelligen.
  2. ICT als middel om aansluiting van onderwijs bij de kennissamenleving te realiseren.
  3. ICT maakt het mogelijk onderwijs beter te laten aansluiten op de belevingswereld van kinderen en derhalve aantrekkelijker.
Daarbij is ICT voor het team een belangrijk middel bij de:
  • interne en externe communicatie;
  • de bedrijfsvoering.
De komende jaren zal er veel aandacht besteed worden aan:  
  • ICT vaardigheden van kinderen, we willen hierin een doorgaande lijn opbouwen.

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws