Leesmethoden

Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen

In de groepen 1, 2 en 3 gebruiken we het “Leeskastje”.

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Elk laatje van het leeskastje is voorzien van een pictogram. Het pictogram staat symbool voor de bepaalde tussendoelen.
Uitgangspunt vormt steeds een prentenboek. De verschillende laatjes worden gevuld met materialen en oefeningen die gebruikt worden om elk tussendoel aan bod te laten komen. Dit is toe te passen en te gebruiken in de grote en kleine kring. Met behulp van onder andere handpoppen en knuffels worden de oefeningen aantrekkelijker en betekenisvoller voor de kinderen.

We gebruiken in groep 3 de methode “Veilig Leren Lezen KIM versie”. Deze methode bevat een grondige en effectieve opbouw van alle leesstrategieën voor het aanvankelijk technisch lezen. De methode gaat uit van verschillen: afhankelijk van het niveau en de manier van leren van het kind vindt de instructie plaats en wordt oefenstof aangeboden.

Voor het voortgezet technisch lezen maken we vanaf groep 4 gebruik van de methode “Estafette”.
Deze methode sluit aan op Veilig Leren Lezen en biedt een doorgaande leerlijn tot en met groep 8.

De methodes maken het ons mogelijk door gerichte observaties de leesontwikkeling van de kinderen op de voet te volgen. Daardoor komen we te weten wat een kind doorziet, kent en beheerst én wat het kind niet of nog net niet aankan. Geïntegreerd bij de methode wordt gebruik gemaakt van aansluitende software.

Bouw!
Wanneer kinderen moeite hebben met het aanvankelijk of beginnend lezen en/of risico heeft op leesproblemen (bijvoorbeeld: dyslexie in de familie) dan werken wij vanaf midden groep 2 met het preventieve programma Bouw! Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan.  


Begrijpend en studerend lezen

Voorlezen, lezen en praten over de inhoud van boeken neemt in groep
1-2 en 3 een belangrijke plaats in. Vanaf groep 4 zijn de lessen begrijpend lezen opgenomen in het lesrooster. Voor de groepen 4 tot en met 6 gebruiken wij de methode 'Grip' en voor de groepen 7 en 8 'Leeslink'. Kinderen leren om functioneel en effectief om te gaan met allerlei soorten teksten zoals verhalen, gedichten en informatieve teksten. Bij het begrijpend lezen worden 7 leesstrategieën aangeboden. Kinderen leren om deze strategieën ook bij andere vakken, zoals aardrijkskunde en rekenen, toe te passen.

We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat lezen niet alleen een schoolse vaardigheid is, maar dat je er, ongeacht je leesvaardigheid, ook veel plezier aan kunt beleven.

Daarom bieden we ook:
  • Een groepsabonnement op de openbare bibliotheek. Elke groep heeft een bibliotheekouder, die elke 6 weken de collectie wisselt.
  • Regelmatig voorlezen. In de loop van een schooljaar komen boeken uit verschillende genres aan de beurt.
  • Boekbesprekingen in groep 3 t/m 8, waarbij kinderen om de beurt boeken presenteren. Ook in groep 1-2 wordt hier aandacht aan geschonken.
  • Veel aandacht voor de Kinderboekenweek.
  • Schoolabonnementen op enkele tijdschriften of een boekenserie van o.a. uitgeverij Malmberg.
Bij veel kinderen staat of valt het leesplezier bij hun vaardigheid in het technisch lezen. Voor sommige kinderen vergt het technisch lezen zoveel energie dat ze het plezier verliezen. Deze kinderen hebben veel meer oefentijd nodig dan leessterke lezers. Door het inzetten van computers kunnen we die oefentijd vergroten zonder dat de kinderen het vervelend of saai vinden. Ook op die wijze wordt het leesplezier indirect bevorderd.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws