Omgang tussen kinderen

De sociale en emotionele ontwikkeling heeft veel invloed op het totale functioneren van uw kind. Wij besteden daarom op vaste momenten en volgens een systeem aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Onze school heeft vijf gedragsregels opgesteld die goed aansluiten bij onze Dromedarisvisie op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De gedragsregels zijn in vijf basisgebieden onderverdeeld; 

  • we horen er allemaal bij
  • samen werken,
  • veilig voelen
  • samen spelen,
  • zorg voor materiaal en school

Deze basisgebieden zijn door middel van pictogrammen gevisualiseerd. In elke klas en de centrale hal zijn de pictogrammen te zien.

Deze eenduidigheid op visueel gebied bewerkstelligt een duidelijke rode draad binnen de school. Via deze basisgebieden en onze methode voor SEO “KWINK” worden de SEO-lessen in de groepen gegeven.

Twee keer per jaar besteden we extra aandacht aan ‘pesten’ door mee tedoen met ‘De week tegen pesten’ in september en ‘De dag van het pesten’ in april.                      

Daarnaast hebben we een “anti-pestprotocol” op school waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe de leerkracht en de desbetreffende kinderen in een conflictsituatiehandelen. Ook de rol van de ouders staat hierin beschreven. Het anti-pestprotocol is te downloaden op de website. Binnen de Kinderraad bespreken we meer praktische afspraken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat alle kinderen zich fijn en veilig voelen.  

Jaarlijks vullen de kinderen van groep 6 tot en met 8 een vragenlijst in naar welbevinden en veiligheid. De uitslagen laten zien dat kinderen zich in het algemeen heel fijn en veilig voelen op onze school.
De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door een leerlingvolgsysteem “SAQI”. Jaarlijks vullen leerlingen een digitale vragenlijst in. Daarnaast wordt het sociale groepsproces in de gaten gehouden door twee keer per jaar een sociogram in te vullen.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws