Het onderwijs in de groepen 1-2


Uitgangspunt van het onderwijs in de groepen 1-2 is de ontwikkeling van het jonge kind. U kunt rekenen op een stimulerend pedagogisch klimaat.

We houden daarbij rekening met de drie basisbehoeften van kinderen:
  • relatie (veilig voelen)
  • competentie (het gevoel iets te kunnen)
  • autonomie (onafhankelijkheid)
We luisteren daarom heel goed naar uw kind, we spelen mee en we werken mee. Ook letten we op de inrichting van de lokalen en de keuze van de thema’s.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws