Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8

We gebruiken moderne leermethoden met een leerstofopbouw. Vanaf groep 5 hebben alle kinderen een device waar ze ook digitaal onderwijs krijgen en maken.

Periodiek bekijken we of de leerstof voldoende beheerst wordt. Dit doen we met toetsen.
Om de vakken rekenen, taal en spelling af te stemmen op het niveau van uw kind, werken we met drie leerwegen:
  • Veilige weg: voor kinderen die het vak moeilijk vinden en extra of een andere instructie nodig hebben. Daarnaast is dit voor kinderen die veel behoefte hebben aan bevestiging en bij de hand genomen moeten worden. In de veilige weg hebben kinderen een verlengde instructie en vaak aanvullende ondersteunende materialen.
  • Hoofdweg: voor kinderen die behoefte hebben aan een directe instructie, kort en krachtig, waarna samen geoefend en vervolgens zelf aan de slag gegaan wordt. Sommige kinderen hebben in de hoofdweg een boekje met plusopdrachten of extra oefening om – wanneer het gewone werk af is – verder in te werken.
  • Ontdekroute: speciaal voor kinderen die graag zelf verbanden ontdekken en uit willen vinden hoe iets in elkaar zit. Deze kinderen hebben geen behoefte aan herhaling, wel aan een korte instructie bij geheel nieuwe onderdelen. Naast de klassikale lessen hebben deze kinderen een eigen pakket met verrijkingsmateriaal en extra uitdaging.
De leerwegen zijn niet statisch. Doordat de kinderen vanaf groep 5 de oefenstof digitaal verwerken, ziet de leerkracht direct resultaat in het monitoroverzicht. Hierdoor is het mogelijk om directe feedback en begeleiding te bieden het kind. Wij willen kinderen ook juist aanleren om zelf steeds meer eigenaar te worden van zijn/ haar onderwijsproces. Kinderen leren daardoor steeds meer om -aan de hand van het doel van de les- zelf te bepalen welke instructie hij/ zij nodig heeft. 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws