RekenenVoor rekenen gebruiken we de methode “Wereld in Getallen 5”. 
Deze methode biedt een goede opbouw van alle vaardigheden:

*        op concreet niveau (met bijv. blokjes)
*        op voorstellingsniveau (met bijv. getallenlijnen) 
*        handelen op abstract niveau (sommen maken)

Vertrekpunten bij alle deelvaardigheden zijn voor kinderen realistische situaties. 

De groepen 5 tot en met 8 doen de verwerkingsopdrachten van rekenen op hun eigen Chromebook. De oefeningen passen zich aan, afhankelijk van de goede en foute antwoorden van het kind. De leerkracht kan tegelijkertijd op de tablet meekijken hoe de kinderen in de klas de oefeningen maken en indien nodig extra instructie geven. 

	

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws