Taal

Voor taal maken we gebruik van de methode “Taal Actief”.
“Taal Actief” is een taalmethode voor groep 4 t/m 8. Het is een praktische methode met een duidelijk instructiemodel. De methode maakt onderscheid naar onze drie leerwegen veilige weg, hoofdweg en ontdekroute.

Er wordt aandacht gegeven aan:
•  Luisteren, spreken en gesprek
•  Stellen
•  Taalbeschouwing
•  Woordenschat
•  Informatiemiddelen

De leerlijnen taal en spelling hebben dezelfde thema's.
Een thema duurt drie weken. Het thema begint altijd met een verhaal.
In de eerste twee weken worden de basislessen aangeboden. Een basisles begint met een korte instructie waarbij het verhaal steeds het uitgangspunt vormt. Na een korte instructie werken de kinderen tijdens de verwerkingsfase volledig zelfstandig. Voor kinderen die meer aandacht nodig hebben is er een verlengde instructie. Aan het begin van de derde week volgt een taaltoets. In de rest van die derde week worden differentiatielessen gegeven. De differentiatielessen staan in het Taalboek extra en bestaan altijd uit een aanvullende instructie (remediëren) of extra uitdaging (verrijken). De lessen hebben dezelfde opbouw als de basislessen, maar de taalvaardige kinderen kunnen na een korte instructie direct zelfstandig aan het werk.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws