Wereldoriënterende vakken

Sinds het schooljaar 2019-2020 werken wij met de methode ‘Leskracht’.
De groepen 4 en 5 werken met de 'Regenboogkist' en de groepen 6 t/m 8 met de ‘Spectrumbox’.

Bij Leskracht werken de kinderen aan projecten die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. In deze methode worden de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek geïntegreerd aangeboden. Leskracht staat voor vraaggericht onderwijs waarin (onderzoeks) vragen van kinderen in combinatie met inhoudelijke doelen leidend zijn. Voor alle kinderen zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als “ruime gereedschapskisten” waaruit leerkrachten en de kinderen kunnen kiezen uit verschillende tools. De kinderen krijgen op deze manier verantwoording en autonomie. Ze leren zelf keuzes te maken. Dit heeft een positieve impact op de motivatie van de kinderen en het stimuleert de talentontwikkeling.   

De kinderen werken gedurende een project met de “educatiecirkel”. Deze cirkel geeft weer hoe kinderen de leercirkel, op de kleurvolgorde van de regenboog, doorlopen. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie waarin het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt uitgelegd. Bij de evaluatie worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als leerdoel of aandachtspunt in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.  

Als Stichting hebben we aanvullend een technieklokaal. Daar maken we regelmatig gebruik van. Zo willen we kinderen interesseren voor techniek en hen in contact brengen met diverse technieken. 

Verkeersonderwijs

Het verkeersonderwijs is gericht op zelfredzaamheid.
  • Individuele redzaamheid: het kind begeeft zich zelfstandig door het verkeer.
  • Sociale redzaamheid: het kind heeft naast de zorg voor de eigen veiligheid de zorg voor een ander.
  • Maatschappelijke reflectie: het kind denkt kritisch na over de verbanden binnen het maatschappelijk verschijnsel verkeer.

In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode “Wijzer door het verkeer”.
We passen de geleerde vaardigheden o.a. in de praktijk toe bij het lopen en fietsen naar en van de sporthal en/of zwembad en bij speciale projecten.

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws