Zelfstandigheid

Zelfstandigheid (autonomie) van uw kind vinden we heel belangrijk. Kernwoorden daarbij zijn: zelf ontdekken of samen leren, zelf keuzes maken en zelfstandig of samen een activiteit uitvoeren. Vanaf groep 1-2 wordt dit zelfstandig werken steeds meer opgebouwd. Zo leert uw kind onder andere om te gaan met uitgestelde aandacht.
De leerkracht kan de periode voor zelfstandig werken gebruiken om instructie te geven aan een groepje of aan individuele kinderen. Naast het zelfstandig werken leert uw kind ook om het eigen werk te plannen en keuzes te maken in de activiteiten. In groep 1-2 werken we daarom met een planbord waarop uw kind zelf kan aangeven welke taakjes zijn uitgevoerd.

We willen uw kind ook bewust maken van de manier waarop je leert. Uw kind leert dat het zelf verantwoordelijk is voor de resultaten. Ook leren we uw kind om de te behalen doelen op eigen wijze te realiseren. De begeleiding stemmen we zo veel als mogelijk af op de behoeften van uw kind.

Binnen de school is een opbouw in zelfstandig leren. Met allerlei hulpmiddelen zoals het stoplicht en de time-timer leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. De tijd dat kinderen zelfstandig aan het werk zijn wordt in de hogere groepen steeds langer. Ook leren kinderen hun werk steeds beter te plannen, waardoor kinderen in groep 8 in staat zijn hun werk in een bepaalde volgorde in een bepaalde tijd af te krijgen. Daarbij krijgen kinderen keuzemogelijkheden zodat ze juist die zaken kunnen oefenen die zel lastig vinden of waar ze extra hulp bij nodig hebben.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws