Voor ouders

Welkom op de website van de Dromedaris. Op onze website vindt u de schoolgids en veel informatie over de school. 

Nieuwe ouders leiden we graag rond! U kunt daarvoor mailen naar directiedromedaris@groeisaampo.nl of bellen naar de school op 024-6777428.

Op dit moment hebben we twee locaties: het tijdelijke gebouw aan de Lagunesingel 13 met de groepen 1-2 rood, 1-2 blauw en 1-2 groen, de groepen 3 en groep 7 en 8. In de schoolwoningen aan de Wolfsbossingel 107-109 zijn de groepen 4, 5 en 6 gehuisvest.

In de herfstvakantie gaan we verhuizen naar ons prachtige nieuwe kindcentrum aan de Wolfsbossingel 105. Daar is plek voor alle kinderen van de school. Ook komt daar onze peutergroep en is er voorschoolse en naschoolse opvang. Ook dagopvang voor kinderen van 0-4 komt op deze plek. We zien er naar uit om samen in één gebouw onderwijs en opvang te gaan verzorgen voor kinderen van 0-12 jaar! 

We communiceren met de ouders van onze kinderen via Parro. Dit is een beveiligd medium met berichten en foto's. In Parro staat ook een agenda met alle vakanties, studiedagen en alle andere zaken van de groep. 

Graag tot ziens!

Kalender

Nieuws