Hier kunt u allerlei downloads vinden.

Link voor Verlofaanvraag:

https://www.cognitoforms.com/GroeisaamPrimairOnderwijs/Verlofaanvraag
(deze link werkt alleen als u hem kopieert en daarna plakt)

Gedragscode 24-11-2020.pdf

Anti-Pestprotocol 2021 - Update 24 mei 2021

Beleid gescheiden ouders De Dromedaris

Protocol medicijnen Dromedaris

Inschrijfformulier Dromedaris per maart 21

Onze school is onderdeel van Stichting Groeisaam. 
Groeisaam heeft als schoolbestuur een aantal beleidsdocumenten die gelden voor alle scholen van Groeisaam. De documenten kunt u downloaden op de website van Groeisaam (www.groeisaampo.nl). Het gaat hierbij om onderstaande documenten:

  • Gedragscode
  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Protocol schorsing en verwijdering
  • Groeiplan 2021-2025 (strategisch beleidsplan)Kalender

Nieuws