Leerplicht

Kinderen moeten volgens de huidige wetgeving naar school vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Het kind mag al naar school wanneer het 4 jaar is. Vanaf 5 jaar moet het kind elke dag, wanneer er les is, naar school.

Niet naar school (geoorloofd verzuim/verlof)

  • Ziekte: wie ziek is, kan niet naar school.
  • Godsdienst of levensovertuiging: voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u als ouder dit vooraf bespreken met de school.
  • Vijfjarigen: als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag uw kind enkele uren per week (5-10 uur) thuis blijven, in overleg met de school. Dit geldt niet voor een incidentele situatie. Dat wil zeggen dat u niet zo maar uw vijfjarige kind voor één dagje van school mag laten wegblijven.
  • Belangrijke gebeurtenissen: als er een huwelijk is binnen de directe familie, kan uw kind daarvoor vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. U moet dit verlof vooraf digitaal aanvragen (zie onder downloads).
  • Vrij vragen buiten schoolvakanties: buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken. Op deze regel is één uitzondering. Soms kunt u namelijk als ouder vanwege uw werk beslist niet weg in de schoolvakanties. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Vrij vragen buiten schoolvakanties of bij belangrijke gebeurtenissen

Vrij vragen op normale schooldagen moet u minimaal 8 weken van te voren digitaal aanvragen met een digitaal verlofaanvraagformulier (zie onder downloads).

Bij uw verzoek voor vrij buiten de schoolvakantie moet u verklaringen toevoegen waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

De folder "leerplicht/leerrecht" voor ouders van kinderen in het primair onderwijs" is bij de gemeente Beuningen of school verkrijgbaar. Ongeoorloofd verlof moet door de school gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Beuningen. 

Kalender

Nieuws