Parkeren rondom school

Voor de overzichtelijkheid en veiligheid van al onze kinderen vragen we om de auto NIET te parkeren:
  • aan de Wolfsbossingel tegenover de school  
  • op de “oversteekplaats” (ter hoogte van de oranje brievenbus)
  • op opritten van woningen
  • voor de oprit van de speelplaats van de groepen 5 t/m 8
  • op grasstroken (dus ook niet met twee wielen op de rand)

Kom alstublieft lopend of fietsend naar school of parkeer uw auto iets verderop.

Voor buurtbewoners is het belangrijk dat ze hun auto van de oprit kunnen rijden. Wilt u dus niet voor opritten gaan staan, ook niet heel even. Wilt u hiermee rekening houden en de auto ergens anders (verderop) parkeren? Namens al onze kinderen en de buurtbewoners bedankt!

Let op: regelmatig controleert politie (ook in burger) op onder andere juist parkeren en het juist gebruik van stoeltjes rondom scholen!

Kalender

Nieuws