Rapport

Twee keer per jaar krijgen de kinderen van de groepen 2 tot en met 8 een rapport.
De data van deze rapporten staan in de agenda van Parro vermeld.

Ons rapport zit in een mooie Dromedaris-map. Elk jaar komt er een nieuw rapport bij in de map. Het kind maakt ieder jaar een mooie tekening voor in het rapport. Deze wordt dus ook bewaard.

In groep 2 staan op het rapport verschillende vaardigheden per ontwikkelingsgebied benoemd. Bij elke vaardigheid wordt aangegeven of deze al dan niet beheerst is. De leerkracht heeft de mogelijkheid daarbij een korte toelichting te geven of een opmerking te plaatsen.

In de groepen 3 tot en met 8 staan op het rapport de verschillende vakken benoemd. Ook is er een beoordeling van inzet, werkhouding en omgang met anderen. In de lagere groepen wordt de beoordeling gegeven in een 5-puntschaal. In de hogere groepen krijgen de kinderen voor de cognitieve vakken een cijfer. Ook hier is ruimte voor toelichting.

We gebruiken een leerlingenkaart als interne rapportage van en voor de leerkracht. De leerkracht zal deze rapportage en het rapport bespreken tijdens een contactgesprek.

Kalender

Nieuws