Uw kind ziek melden

Is uw kind ziek? Bel dan tussen 8.00 uur en 08.30 uur naar:

(024) 677 74 28

Onze conciërge of een van de leerkrachten geeft de ziekmelding dan door aan de leerkracht.

Ziekenhuisbezoek of naar de tandarts?

Plan deze afspraken zo veel als mogelijk buiten schooltijd. Kan dit niet? Meldt u dan minimaal zeven dagen van te voren welke dag en welke tijden uw kind afwezig is. U kunt dit doen door de leerkracht van uw kind een e-mail te zenden. Het e-mailadres van de leerkracht van uw kind staat in het "Adressenboekje".

Kalender

13 juli -  Zomervakantie

Nieuws