Wanneer u op onderstaande link klikt, vindt u onze schoolgids 2022-2023.

In deze gids geven wij een beeld over hoe wij het (samen) leren en werken zien op onze school. Wij geven aan op welke inzichten ons onderwijs gebaseerd is, hoe we de kwaliteit van ons onderwijs beoordelen en verbeteren, op welke manier ons onderwijs georganiseerd is en op welke wijze ouders en school samenwerken.

Veel plezier met het lezen van onze schoolgids! Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de directie van de school, Annemiek Breimer of Monica Lumkes.

Schoolgids Dromedaris 2022-2023

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuws