Wanneer u op onderstaande link klikt, vindt u onze schoolgids 2023-2024.

In deze gids geven wij een beeld over hoe wij het (samen) leren en werken zien op onze school. Wij geven aan op welke inzichten ons onderwijs gebaseerd is, hoe we de kwaliteit van ons onderwijs beoordelen en verbeteren, op welke manier ons onderwijs georganiseerd is en op welke wijze ouders en school samenwerken.

Veel plezier met het lezen van onze schoolgids! Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de directie van de school, Annemiek Breimer of Monica Lumkes.

Schoolgids Dromedaris 2023-2024

Kalender

Nieuws