T: 024 677 7428

Communicatie

Communicatie

Aanmelden/ inschrijven

Ouderraad en MR

Vakanties en vrije dagen

Verlof aanvragen

Communicatie

Graag willen we jullie informeren over het gebruik van de app ‘Parro’. Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com. We gebruiken Parro officieel als communicatiemiddel binnen het onderwijs op onze school.

Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van WhatsAppgroepen vinden sommige ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender/agenda op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. Jullie kunnen als ouder de leerkracht een mededeling of vraag sturen, of je kind ziek melden. Doe dit op schooldagen vóór 08.15 uur. Wanneer leerkrachten kinderen missen in de klas die niet ziek gemeld zijn zal er contact met de ouder worden opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat je zoon of dochter niet ongemerkt afwezig kan zijn terwijl je als ouder verwacht dat je kind op school is.

Ook belangrijke informatie,wordt via Parro gedeeld, zoals afwezigheid van de leraar, of schoolbrede informatie.

Gesprekplanner
Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Ouders met meerdere kinderen krijgen de mogelijkheid om 1 dag eerder te plannen, zodat ze meer kans hebben om de gesprekken aansluitend te plannen. (houd steeds tien minuten of een kwartier aan tussen het eind van het ene, en het begin van het volgende gesprek). Er kan één gesprek per kind gepland worden. Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen. De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan. In het nieuwsbulletin en op de jaarplanning zien jullie ruim van tevoren welke avonden er voor de gesprekken zijn vastgesteld. Daarin melden we ook wanneer de mogelijkheid van plannen open komt te staan.

Een paar tips voor het gebruik van Parro
Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen. Als je iets over je kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprekje.
We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega’s of ouders. Parro is dan niet het aangewezen middel om contact te leggen. Bij bijzonderheden die de leerkracht echt snel moet weten is het daarom raadzaam om direct contact op te nemen met school.

Verschillende opties
Voor alle kinderen worden in Parro kindgesprekken aangemaakt. Via dit gesprek kun je een vraag aan de leerkracht stellen of een korte mededeling doen. Ook de leerkracht kan vanuit dit gesprek een bericht doorgeven.

Privacy
Binnen Parro moet je  bij de start van ieder schjooljaar de privacy-voorkeuren doorgeven. Dit doe je middels het icoon privacy-voorkeuren in Parro. Dan kunnen we via Parro ook o.a. foto’s van je kind delen binnen deze afgeschermde omgeving. Ook kun je hier o.a. aangeven of de naam van je kind op de groepslijst mag staan (voor speelafspraakjes, etc.) en of je kind op de foto mag bij de schoolfotograaf.

Starten met Parro
Download de app (Parro) op je telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com.
Meld je aan met de code die je hebt ontvangen op je mailadres(sen). Via ‘profiel’ kun je de app naar je wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvang je een melding. Zijn er vragen, vraag dan of een andere ouder misschien even kan helpen, of stel je vraag op school aan de leerkracht. Op support.parro.com vind je ook antwoord op veel vragen. We hopen dat je Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan of blijven ervaren.