T: 024 677 7428

Contactpersonen

Onze school

Ons Team

Contactpersoon

Documenten

AVG

Contactpersonen

Zorg of klacht gezamenlijk oplossen

Als ouder zul je op allerlei verschillende momenten contact hebben met de school: op ouderavonden, informatieavonden of bij het halen en brengen van je kind. Is er een vraag, opmerking of zijn er ergens zorgen over, dan horen wij dat graag. Wacht niet te lang, want hoe sneller je met de directbetrokkenen communiceert, hoe sneller een probleem voorkomen of opgelost wordt.
Natuurlijk kun je ook telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met de directeur, leraar of Intern Begeleider.

Het personeel van de school voelt zich verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces. Wij streven ernaar dat het onderwijs voor je kind optimaal is, dat leraren met vertrouwen en plezier kunnen werken, dat misverstanden vroegtijdig worden opgehelderd en dat vragen in onderling overleg op correcte wijze worden afgehandeld.
Bij onderstaande personen kun je terecht met een vraag of klacht:

Pauline Douma en Sanne Broekman

Klachtcontactpersoon:

Een bepaalde situatie in de dagelijkse gang van zaken op school baart je zorgen c.q. keur je af. Je wil de directe betrokkenen (nog) niet confronteren met je zorg of klacht:

  • omdat je niet precies weet, wie je het beste kan helpen;
  • gezien de aard van de situatie;
  • gezien de behoefte aan nader onafhankelijk onderzoek.

Je neemt daarom contact op met de klachtcontactpersoon van de school. Deze kan je helpen de betrokkenen te benaderen, de vertrouwenspersonen te laten bemiddelen of een formele klachtenprocedure in gang te zetten. Ook als je tevergeefs geprobeerd hebt met betrokkenen een oplossing te vinden, kun je contact opnemen met de klachtcontactpersoon. De schoolorganisatie is verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces.

Voor de volledige klachtenregeling, verwijzen we naar de website van Groeisaam.