T: 024 677 7428

Ouderraad en MR

Communicatie

Aanmelden/ inschrijven

Ouderraad en MR

Vakanties en vrije dagen

Verlof aanvragen

Ouderraad en MR

De ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR) zijn organen waardoor ouders nog meer kunnen participeren in de school. De OR organiseert, samen met het team, verschillende activiteiten zoals o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest, de sportdag en het Klasse(!)uitje. Zij vergaderen ongeveer 6 x per jaar en werken daarnaast met werkgroepen. De ouders die bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest mede organiseren, werken samen in de werkgroep Sint met enkele teamleden, waarbij de taken verdeeld worden. Zij zorgen er samen voor dat het feest op de dag zelf goed verloopt. Heb je interesse? Neem dan contact op via dromedaris-or@groeisaampo.nl

De medezeggenschapsraad (MR) zit meer aan de beleidsmatige kant. Zij hebben op bepaalde thema’s adviesrecht (groepenindeling) en instemmingsrecht (veranderende onderwijsvisie, onderwijstijden, etc.). De MR organiseert ook participatie-avonden, waar alle ouders voor worden uitgenodigd. Tijdens deze avond is er (onder het genot van een hapje en een drankje) informatie over een thema (andere schooltijden, social media, nieuwbouw, presentatie van een nieuwe methode, etc.).
Heb je interesse in de MR? Zodra er aftredende leden zijn, komt er op Parro een oproep te staan.
Heb je specifieke MR vragen of een interessant thema voor een ouderparticipatie-avond? Je kunt mailen naar dromedaris-mr@groeisaampo.nl