T: 024 677 7428

Onze Ouders

Communicatie

Aanmelden/ inschrijven

Ouderraad en MR

Vakanties en vrije dagen

Verlof aanvragen

Onze Ouders

Binnen ons Kindcentrum bieden wij de kinderen een fijne en veilige omgeving. Een omgeving waarin kinderen gezien en gewaardeerd worden en kansen krijgen om te ontdekken wie ze zijn en hoe ze leren. We leren basiskennis en -vaardigheden aan die kinderen nodig hebben in het onderwijs en in hun verdere leven. We willen kinderen op een goede manier voorbereiden op de toekomst. We zijn de samenleving in het klein, waarin kinderen sociale waarden en normen leren. Daarnaast worden bredere vaardigheden aangeleerd die kinderen nodig hebben om te kunnen participeren in onze maatschappij.

 

Onze uitgangspunten zijn:

 1. Een veilig en sfeervol sociaal klimaat.
 2. Een positieve omgeving met rust, structuur en kansen. We werken met vaste (jaar)groepen.
 3. Een goede samenwerking en heldere communicatie tussen teamleden, kinderen en ouders.
 4. Onderwijsaanbod gericht op alle kerndoelen.
 5. Instructie, interactie en klassenmanagement worden zo ingericht dat kinderen relatie (ik hoor
  erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf) ervaren.
 6. Er wordt uitgegaan van ontwikkelingsgericht onderwijs en betekenisvolle leersituaties.
 7. Kinderen leren steeds meer wat ze nodig hebben in hun eigen leerproces.
 8. Actief leren wordt gestimuleerd.
 9. Iedereen is anders, de verschillende kwaliteiten van kinderen en teamleden worden gebruikt
  om samen te leren en te spelen.
 10. We zijn een lerende organisatie; nieuwe onderwijskundige inzichten ondersteunen daarbij.

Onze ambities:

Ons ideaalbeeld is een kindcentrum waar kinderen en teamleden gekend en gewaardeerd worden en waar je uitgedaagd wordt om je talenten te laten zien. Je kunt er op ontdekkingsreis gaan om je steeds verder te ontwikkelen, te spelen en te leren. We houden rekening met elkaar, hebben plezier en kunnen ook in de buitenomgeving leren. We mogen fouten maken, want daar leren we van. We spelen in op intrinsieke motivatie, verwondering en nieuwsgierigheid. Een kindcentrum waar we samenwerken vanuit één visie, een doorgaande lijn hebben en samen verantwoordelijk zijn.